Bydliště dvojčat - ujasnění

24. září 2008 v 14:12 | Posted by BillundTom |  News
Co tvrdí "informované fanynky".. V jejich domku v Loitsche dvojčata už vůbec nebydlí. Ten dům je samozřejmě pořád rodiny Trümper-Kaulitz, ale už ani Simone tam není tak často (někdo dokonce tvrdí, že tam nebydlí už vůbec - ale Gordon tam přece pořád žije - znamená to snad, že ti dva nebydlí už spolu?). Kluci měli ještě před pár měsíci byt v Hamburgu, jenže je tam spousta fanoušků otravovalo, příliš mnoho lidí znalo adresu a ten "ruch" tam vadil i sousedům. Proto se kluci přestěhovali, i se Simone, do domku nedaleko Hamburgu (jehož adresu zná zatím jen pár fanoušků). Taky nějaký čas tráví ve svých dvou studiích - jeden blízko Hamburgu a druhý - ten se neví, kde je. Možná to už pár lidí ví a nakonec se to zase roznese. Jak je to s apartmánem v Berlíně, to se neví. Prý to Bild zveřejnil záměrně, aby si lidi mysleli, že teď kluci bydlí v Berlíně - a tím pádem by je otravovalo míň lidí u jejich domu blízko Hamburgu.
Každopádně média, tudíž "oficiální zprávy", mluví jinak.. Kluci mají dva byty - jeden v Berlíně, kde už tak trávili dost času, a aby nemuseli spát pořád po hotelích, koupili si tam byt. Taky mají byt v Hamburgu, blízko studia. Simone bydlí pořád v Loitsche a navštěvuje Billa a Toma, kdy se jí zachce. Ale už s nimi nebydlí, protože kluci jsou už dost velcí na to, aby bydleli s mámou.
France
Qu'est-ce que les revendications "groupie informé" .. Dans leur maison de Loitsche jumeaux n'ont pas du tout. La maison est, bien sûr, toujours la famille Trümper-Kaulitz, ni Simone mais il est si souvent (certains affirment même qu'il n'y a pas toujours - mais Gordon y vit toujours, mais - cela signifie que vous n'êtes pas déjà les deux ensemble?). Les gars ont eu un appartement quelques mois à Hambourg, mais il ya beaucoup de fans niggled, trop de gens au courant et l'adresse du "bruit" et il s'efforcer voisins. Par conséquent, les garçons déplacés, et avec Simone, dans la maison près de Hambourg (dont l'adresse est connue jusqu'à présent que quelques fans). Je passe un certain temps dans leurs deux études - l'une près de Hambourg et la deuxième - il sait où il est. Peut-être qu'il sait déjà quelques personnes et, enfin, à son tour se propage. Qu'en est-il un appartement à Berlin, il ne sait pas. Ils disent que Bild publié délibérément à faire réfléchir les gens que le gars vit actuellement à Berlin - et seraient donc moins niggled les gens dans leur maison près de Hambourg. Quoi qu'il en soit, les médias, donc, "rapport officiel" parle autrement .. Les gars ont deux appartements - l'un à Berlin, où déjà passé assez de temps, et n'ont pas à être encore pour les hôtels, acheté une maison là-bas. J'ai un appartement à Hambourg, à proximité du studio. Simone vit toujours dans Loitsche et a visité le projet de loi et Tom, quand elle zachce. Mais pas avec eux parce que les gars sont déjà assez grand pour rester avec maman.
English
What claims "informed fans" .. In their house in Loitsche twins have not at all. The house is, of course, still family Trümper-Kaulitz, but neither Simone there is so often (some even argue that there has not ever - but Gordon still lives there yet - it means you are not already the two together?). Guys had a few month apartment in Hamburg, but there is a lot of fans niggled, too many people aware and address the "noise" there strive and neighbors. Therefore, the boys moved, and with Simone, in the house near Hamburg (whose address is known so far only a few fans). I spend some time in their two studies - one near Hamburg and the second - he knows where he is. Maybe it already knows a few people and finally to turn spreads. What about an apartment in Berlin, it does not know. They say it Bild published deliberately to make people think that the guys now lives in Berlin - and thus would be less niggled people in their house near Hamburg. Anyway, the media, therefore, "official report" speaks otherwise .. Guys have two apartments - one in Berlin, where already spent enough time, and do not have to lie still for hotels, bought a house there. I have an apartment in Hamburg, near the studio. Simone still lives in Loitsche and visited Bill and Tom, when she zachce. But not with them because the guys are already large enough to stay with mom.
Deutsch
Welche Forderungen "informiert Groupie" .. In ihrem Haus in Loitsche Zwillinge haben nicht auf allen. Das Haus ist natürlich immer noch Familie Trümper-Kaulitz, aber weder Simone gibt es so oft (einige sogar argumentieren, dass es nicht immer - aber immer noch Gordon lebt dort noch - es bedeutet, dass Sie nicht bereits die beiden zusammen?). Jungs hatten ein paar Monate Wohnung in Hamburg, aber es gibt eine Menge Fans niggled, zu viele Menschen bewusst und Anschrift der "Lärm" gibt streben und Nachbarn. Daher werden die Jungen bewegt, und mit Simone, in das Haus in der Nähe von Hamburg (deren Adresse bekannt ist bisher nur ein paar Fans). Ich verbringe einige Zeit in ihren zwei Studien - ein in der Nähe von Hamburg und der zweite - er weiß, wo er ist. Vielleicht ist es bereits kennt ein paar Leute und schließlich, um Spreads. Wie steht es um eine Wohnung in Berlin, es nicht wissen. Sie sagen, es Bild veröffentlicht bewusst zu machen Leute denken, dass die Jungs jetzt lebt in Berlin - und damit wäre weniger niggled Menschen in ihrem Haus in der Nähe von Hamburg. Wie auch immer, die Medien, also "offiziellen Bericht" spricht anders .. Jungs haben zwei Wohnungen - ein in Berlin, wo bereits genügend Zeit, und müssen nicht liegen immer noch für Hotels, kaufte ein Haus. Ich habe eine Wohnung in Hamburg, in der Nähe des Studio. Simone lebt immer noch in Loitsche und besucht Bill und Tom, als sie zachce. Aber nicht mit ihnen, weil die Jungs sind schon groß genug zu bleiben mit mom.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 BajulíneQ BajulíneQ | Web | 24. září 2008 v 16:40 | Reagovat

achuj pusí mohla by jsi my prosím něco přeložit ???:)

2 BajulíneQ BajulíneQ | Web | 24. září 2008 v 17:55 | Reagovat

jjj jasný to nespěchá :) tak kdyžtak zejtra nebo v ptek kdyžtak se ozvi děkujíí :)..

3 KačenaTH / Weronika483 KačenaTH / Weronika483 | Web | 24. září 2008 v 20:22 | Reagovat

ajjojky moja :) máš u mňa diplomík za 5.bleskovku :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama